Πιστόλια

Εδώ περιλαμβάνεται μια λίστα με όλα τα άρθρα που αναφέρονται σε πιστόλια:

Anaconda Anaconda
 • Περίστροφο
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: –
Colt. Μ1911 Colt. M1911
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1911-Σήμερα
Desert Eagle Desert Eagle
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία:
Glock 17 Glock 17
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1982-Σήμερα
Glock 18 Glock 18
 • Πιστόλι
 • Μονής ριπής/Ημι-αυτόματο/Πλήρως αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1985-Σήμερα
Glock 19 Glock 19
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1988-Σήμερα
Glock 20 Glock 20
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1991-Σήμερα
Glock 21 Glock 21
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1990-Σήμερα
Glock 22 Glock 22
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1990-Σήμερα
Luger P08 Luger P08
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1900-Σήμερα
M9 M9
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1990-Σήμερα
Makarov PM Makarov PM
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1951-Σήμερα
mk23 Mk23
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1996-Σήμερα
Python Python
 • Περίστροφο
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: –
USP USP
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1993-Σήμερα
Walther P38 Walther P38
 • Πιστόλι
 • Ημι-αυτόματο
 • Σε υπηρεσία: 1938-2004
Advertisements