Τελευταία

Νέο Άρθρο: Glock 22

-Glock 22Σήμερα, 15 Μαρτίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το Glock 22 και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Πιστόλια, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 25 Μαρτίου.

Νέο Άρθρο: Ruger Mini-14

-Ruger Mini-14Σήμερα, 5 Μαρτίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το Ruger Mini-14 και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Κυνηγετικά όπλα, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 15 Μαρτίου.

Νέο Άρθρο: MAC-10

-MAC-10Σήμερα, 25 Φεβρουαρίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το MAC-10 και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Στρ. φορητά όπλα, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 5 Μαρτίου.

Νέο Άρθρο: AT4

-AT4Σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το AT4 και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Όπλα πυροβολικού, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 25 Φεβρουαρίου.

Νέο Άρθρο: KSG

-KSGΣήμερα, 5 Φεβρουαρίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το KSG και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Στρ. φορητά όπλα, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 15 Φεβρουαρίου.

Νέο Άρθρο: Striker

strikerΣήμερα, 25 Ιανουαρίου, δημοσιεύσαμε ένα καινούργιο άρθρο! Αφορά το Striker και μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα των Πυροβόλων όπλων, στην υποκατηγορία Στρ. φορητά όπλα, ενώ αν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ εδώ ή στην συνοδευτική εικόνα που βρίσκεται στα αριστερά.

Το επόμενο άρθρο όπλου θα δημοσιευθεί στις 5 Φεβρουαρίου.